Novosti verzije 24 (15. 11. 2015)

Minimax in Saopnet POS:

Vzpostavljena povezava s programom Saopnet-POS, ki omogoča vodenje zalog maloprodaje v Minimax-u, sinhronizacijo artiklov in prenos dnevnega iztržka.

 

Izdani računi:

Omogočena uporaba vrste obračuna ddv  PA-potovalne agencije pri končnih potrošnikih.

 

Plače:

Omogočeno tiskanje podatkov za dohodnino za vsa leta, za katera obstajajo podatki v programu.

Obvezno praktično delo(delo dijakov in študentov) - dodan izračun dohodnine nad mejnim zneskom po lestvici

Spremenjeno zajemanje obračuna poslovodenja prokuristom kot nagrade v dohodnino

Odstranjena validacija za datum izplačila pri DOP - Datum izplačila je lahko tudi pred datumom izplačila (primer v naprej plačane najemnine)

 

Splošno:

Dodana možnost izbire načina prejema računa za licenčnino Minimax v meniju Plačnik.

Registracija plačnika, nov uporabniški vmesnik za določanje paketa licenc.

Omogočena izbira jezika na vnosu novega izpisa.

Poenostavitev začetnih nastavitev pri vnosu nove ogranizacije.

Premestitev  načina vnosa cen iz nastavitev organizacije, na nastavitve obdobij za ddv.

Dodan bolj viden gumb za oddajanje zahtev po pomoči  na strani "Podpora uporabnikom"

Dodano preverjanje pravilnosti leta na vnosu grafikonov.

Uveden standard na uporabniških vmesnikih za postavitev gumbov

Uveden standard na uporabniških vmesnikih, ki uporabljajo zneske v tujih denarnih enotah

Spremenjena oblika elektronske pošte, ki jo prejmete ob neplačanem izdanem računu kupca na osnovi opravila.

 

Službena potovanja:

Izločitev podatka "Potovanje predlagal" na službenih potovanjih

Standardiziran prepis šifranta potnih stroškov na službenih potovanjih.

 

Zaloge:

Omogočen vnos poljubnega naziva artikla na vnosu prejema na maloprodajo

Ob potrjevanju inventure v zaključenem obračunu ddv sprememba datuma za ddv na prvo naslednje odprto obdobje.

Omogočena izbira skladišča na prejetem naročilu

Omogočeno kopiranje predračuna v prejeto naročilo

Omogočeno kopiranje več izdaj v izdan račun

Omogočeno kopiranje več delovnih nalogov v en izdani račun

Ureditev prikazovanja podatka "Veza" na izdanih računih in naročilih.

Standardiziran izpis rabata in popusta na dobavnici, ki se tiska iz zalog.

Odstranjen konto zaloge iz tipa artikla Embalaža.

Odstranjena rabat in popust pri prometu Izdaja v proizvodnjo.

Omogočen uvoz začetnega stanja zalog tudi v primeru obstoječega kasnejšega prometa v osnutku.

Omogočeno iskanje po kodi v šifrantu artiklov

Dodana možnost vnosa popusta na prejeto naročilo

Spremenjen način številčenja naročil

 

Prejeti računi:

Optimizacija uporabniškega vmesnika prejetega računa pri povezavi odhodka na osnovna sredstva

Dopolnjeno prikazovanje povezave na prejem, pri prejetem računu(prikazujejo se samo prejemi, ki nimajo povezave)

 

Blagajna:

Omogočeno vodenje več blagajn znotraj ene organizacije

Dodana omejitev vnosa datuma blagajniškega prejemka pri izdanem računu, ki je višji od sistemskega datuma

Posodobitev grafikonov na novo poslovno leto, ob prehodu letnih obdelav

 

Osnovna sredstva:

Dopolnjeno delovanje prikaza informativne amortizacije na dan pri osnovnem sredstvu