Novosti verzije 23 (21.6.2015)

Splošno:
API(Application Programming Interface) - programski vmesnik
Dodana nova pravica za potrjevanje znotraj knjigovodstva
Beleženje uvozov podatkov v zgodovino
Samodejna posodobitev grafikonov ob prehodu na novo poslovno leto
Pohitreno odpiranje nove organizacije
Dodana možnost vnosa analitike na številčenju dokumentov

Osnovna sredstva:
Tiskanje opisa osnovnega sredstva na kartici osnovnega sredstva

Izdani računi:
e-Računi omogočena izdaja e-sloga po standardu 1.6
Odstranitev prikazovanja povezanega predplačila na preglednici vrstic izdanih računov
Dodan ID za ddv stranke v izvozno preglednico seznama računov

Drugi osebni prejemki:
Uvedba novih vrst dohodka za izplačila študentom za začasno in občasno delo in ukinitev vrste dohodka 1506

Prejeti računi:
Spremenjeno delovanje pri vnosu računa s povezavo na vračilo v zalogah
Spremenjeno delovanje pri vnosu računa s povezavo na knjižbo(ddv od uvoza)
Dodan prikaz opombe na preglednici računov s preletom miške
Dodan ID za ddv stranke v izvozno preglednico seznama računov

Plače:
Prenos nastavitev za obračun prispevkov zasebnika iz organizacije in prvega koraka plače na delavca
Dodano knjiženje oproščenih prispevkov
Na preglednici šifranta delavcev dodan podatek o vrsti obračuna ter vrednosti
Dodan nov izkaz za evidenco dela po posameznih mesecih

Zaloge:
Omogočeno iskanje po podvrsti prometa znotraj pregleda vrstic zalog
Spremenjeno delovanje vnosnih podatkov na prejemu v zalogah
Dodana informacija o številki povezanega prometa na delovnem nalogu

Maloprodaja:
Omogočeno razbremenjevanje zalog po sestavnici na vnosu prodaje
Dopolnitev tiskanja prevzemnega lista