Novosti verzije (22.7.2018)

 

Z verzijo nameščeno dne 22.7.2018, smo v program Minimax dodali naslednjo novost:

 

Na izdanem računu smo premaknili "vrsto obračuna DDV" iz glave računa na vrstico pri artiklih.

Do sedaj smo lahko vrsto obračuna DDV izbrali v glavi računa in je veljala za vse artikle za izdane račune.

Po novem lahko pri vsakem artiklu posebej določamo vrsto obračuna, kar olajša izdajo računov z različnimi vrstami obračuna. Izbrana vrsta obračuna DDV na artiklu se samodejno prepiše v namenska polja v obrazcu DDV-O.

 

 

Vrsta obračuna v glavi računa DDV pred spremembo:

 

Vrsta obračuna DDV na artikih po spremembi: