Novosti verzije 22 (18. 1. 2015)

Novosti verzije 22

 

Maloprodaja:

Šifranti:

  • Premik šifranta "Blagovne skupine" iz glavnega menija na gumb "Blagovne skupine" znotraj preglednice artiklov

 

Odprte postavke:

  • Spremenjen prikaz podatka za vrednost "Račun" pri tiskanju opomina(stolpec račun prikazije vrednost iz prvotne odprte postavke, ne zmanjšan za že zaprto vrednost)

Sistemska obvestila:

  • Spremenjen prikaz sistemskega obvestila

Plače:

 

Letne obdelave:  

  • Zapiranje razreda 4: Dodatni knjižbi za razknjiženje salda na kontih 4900 in 4910 v primeru proizvodnje

  • Spemenjen prikaz napak ob neuspešnjem preklicu otvoritvene temeljnice

  • Omejitev preklica in urejanja zahtevanih aktivnosti za pričetek letnih obdelav v kolikor so koraki letnih obdelav v izvajanju(Končni obračun amortizacije, prehod v novo leto na zalogah,  obračunov ddv, temeljnice, blagajniški dnevniki)

  • Obdelava podatkov za DURS: spremenjen odstotek normiranih odhodkov za leto 2015

  • Kontrola izbrane vrste dejavnosti in pravilnosti matične številke pred začetkom izvajanja priprave podatkov za davčno upravo

  • Obdelava podatkov za DURS: dodan podatek za izbiro pretežne dejavnosti