Novosti verzije (21.10.2018)

 

Z verzijo nameščeno dne 21. 10. 2018, smo v program Minimax dodali naslednje novosti:

Obračun storitev - NOVO!

Ročni vnos stopenj DDV za tujino

Kopiranje izdanega račun v dobropis

Razbremenitev zalog preko izdanega dobropisa

 

 

Obračun storitev - NOVO!

Obračun storitev je nova funkcionalnost Minimaxa, ki omogoča enostavno in hitro pripravo obračuna računovodskih storitev za organizacije, katerim vodimo računovodstvo v programu.

Na posamezni stranki uredimo način obračunavanja: po pavšalu in/ali po opravljenem delu. Možnosti imamo dodajanja tudi dodatnih storitev, npr. svetovanje ali pripravo dokumentacije.

Ko imamo za posamezne stranke urejene nastavitve za obračun, bomo mesečno hitreje pripravili račune za vse stranke servisa le z nekaj kliki.

Osnutke izdanih računov na običajni način masovno potrdimo, tiskamo, pošljemo po e-pošti.

 

Ročni vnos stopenj DDV za tujino

Dodali smo možnost ročnega vnosa stopnje davka. V kolikor poslujemo z drugimi državami in želimo izdati račun po stopnji, ki velja za tujo državo, imamo možnost, da vnašamo poljubno stopnjo davka.   

Kopiranje izdanega račun v dobropis

V primeru, ko moramo izdati dobropis za izstavljen račun, se postavimo na izdan račun ter ga preko tega kopiramo v dobropis. Program po novem samodejno zapre terjatev.

 

Razbremenitev zalog preko izdanega dobropisa

Ko nam kupec vrne blago in izstavimo dobropis, po novem ob vnosu dobropisa in potrditvi le-tega, program pripravi samodejno promet v zalogah - negativno izdajo.

V tem primeru ni potreben ročen vnos prometa v zalogah.