Novosti verzije 21 (9. 11. 2014)

Dvostavno knjigovodstvo:

·        Vnos temeljnice IR in PR preko podatkov ddv(Shrani ddv in predlagaj knjižbe) za plačano realizacijo >>>

·        Na zbiru po analitikah dopolnjena možnost izbire prihodkov, odhodkov in vseh knjižb >>>

Plače in DOP:

·        Dodan zbirni seštevek vseh mesecev skupaj za posamezno leto na letnem kartonu >>>

·        Dodana nova vrsta dohodka 1509 na DOP >>>

·        Spremembe na uporabniškem vmesniku za delavca >>>

·        Omogočen vnos negativne stimulacije v odstotkih od rednega dela >>>

e-Računi:

·        Spremembe na šifrantu strank in preglednici izdanih in prejetih e-Računov(uvedba masovnega pošiljanja po elektronski pošti)

Predračuni:

·        Na vnosu predračuna omogočena izbira skladišča pri neposredni razbremenitvi zalog z izdanimi računi >>>

Prejeta naročila:

·        Delna razbremenitev zalog na osnovi prejetega naročila >>>

Blagajna:

·        Odstranitev omejitve nastavitev konta za blagajno(analitika, stranka, delavec)

·        Možnost uporabe saldakontnih kontov na prejemkih in izdatkih >>>

·        Spremenjen način brisanja blagajniškega dnevnika >>>

·        Dopolnjeno beleženje zgodovine prometa blagajne >>>

Plačilni nalogi:

·        Omogočeno tiskanje brez zneska >>>

Delovni nalogi:

·        Dodana kalkulacija lastne cene na delovnem nalogu >>>

Nastavitve izpisov:

·        Urejanje opisa zgoraj in opisa spodaj – dodano obogateno besedilo >>>

·        Posodobitev urejanja splošnih nastavitev izpisov >>>

Bančni izpiski:

·        Omogočen vnos vrstice izpiska v tuji denarni enoti na vseh postavkah >>>

Izdani Računi:

·        Dovoljeno brisanje samo zadnjega računa(brisanje vmesnih računov onemogočeno) >>>

·        Dopolnjen izpis izdanega računa v tuji denarni enoti >>>