Novosti verzije 20 (22. 6. 2014)

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da je bila nameščena nova verzija programa Minimax, ki vsebuje novosti, predstavljene v nadaljevanju.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo uspešno poslovanje,

Skupina Minimax

 

Odprte postavke

Plače

 

Zaloge

 

Šifranti

Knjigovodstvo

  • Priprava izpisa bruto bilance v tujem jeziku >>>

  • Vključeno opozarjanje na knjižbe, ki niso poknjižene na pravi strani(V kolikor vnašamo knjižbe na kontih razreda 4, od 70 do 75 na stran "Dobro" ali  na knjižbe od 76 do 79 na stran "Breme", program na to opozori).

Maloprodaja

  • Izboljšanje postavitve tiskanja podatkov na prevzemnem listu(Spremenjen izpis kalkulacije prodajnih cen v vrednostni maloprodaji).
  • Dodano številčenje vrstic na prevzemnem listu vrednostne maloprodaje(Na vnosu prejema v vrednostni maloprodaji dodan nov podatek o zaporedni številki  na posamezni vrstici).

​Predračuni

Izdani računi

Uporabniki in pravice

Plačilni nalogi

  • Omogočeno sortiranje plačilnih nalogov po datumu zapadlosti(Na preglednici plačilnih nalogov dodana možnost za razvrščanje po podatku datuma zapadlosti)

Delovni nalogi

Naročila

  • Omogočen uvoz podatkov vrstic  prejetih in izdanih naročil z negativnim predznakom(Program preko uvoza xml dovoljuje uvoz podatkov vrstic naročil tudi v primeru da imajo negativno predznačeno količino. Funkcionalnost je namenjena prenosu podatkov iz spletnih trgovin za primere uporabe vračil ter popustov).