Novosti verzije 19 (2. 2. 2014)

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da je bila nameščena nova verzija programa Minimax, ki vsebuje novosti, predstavljene v nadaljevanju.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo uspešno poslovanje,

Skupina Minimax

 

Novosti:

Izdani računi

 • Nova oblika vnosa izdanega računa z novimi funkcionalnostmi:
  • Prejemnik(nov podatek o prejemniku blaga in storitev na izpisu računa
  • Opomba na vnosu računa(vidna na preglednici izdanih računov)
  • Podatki za intrastat na vnosu izdanega računa
   Več informacij na: http://help.Minimax.si/sl/vnos-izdanega-racuna

 

Prejeti računi

 

 

 

Zaloge

 • Dodana možnost vnosa analitike na vseh podvrstah prometa zalog

 

 

 

 

Dodana nova funkcionalnost poročanja za Intrastat

 

Osnovna sredstva

 

Bančni izpiski

 

 • Dodana možnost za iskanje od datuma do datuma na preglednici izpiskov

 

Plačilni nalogi

 • Omogočena priprava plačilnih nalogov za plačevanje v tujino

 

Blagajna

 

Šifranti

 

 

 

 

Dnevni iztržek

 • Nov podatek »Skupaj« na preglednici dnevnih iztržkov

 

Letne obdelave

 • Dodano predlaganje splošne olajšave pri podatkih za DURS pri vrsti organizacije »Zasebnik«
   
 • Samodejna priprava plačilnih nalogov za plačilo akontacij na osnovi obračuna davka od dohodkov
   
 • Dodana omejitev spreminjanja knjigovodskih podatkov po aktivaciji prvega koraka obdelav

 

Statistična poročila

 • Dodan podatek o vsebini posameznih zaporednih postavk

 

Obračun davka na finančne storitve

 

Plače

 • Poleg avtomatizma na osnovi datuma, dodana dodatna nastavitev pri plačah  za50% oprostitev PIZ pri zasebnikih
 • Dopolnitev knjiženja odtegljaja pri obračunu plače(Za znesek odtegljajev se zmanjša obveznost za neto plačo in se poveča obveznost za odtegljaje)

 

Vstopna stran organizacije

 

Podpora uporabnikom