Novosti verzije (18.11.2018)

 

Z verzijo nameščeno dne 18.11.2018, smo v program Minimax dodali naslednje novosti in dopolnitve funkcionalnosti:

 

Obračun plače - predlaganje razlike do minimalne plače

Davčno potrjevanje računov v tuji denarni enoti

Odvisni stroški v zalogah v povezavi s prejetimi računi

Obračun plače v primeru mednarodnih pogodb

Izdani računi – iskanje in tiskanje računov po številkah od do na napredni preglednici

Dodajanje prilog na bančni izpisek

Plačana realizacija – nova funkcionalnost »označi kot plačano«

 

 

Obračun plače - predlaganje razlike do minimalne plače

Ko ima delavec po pogodbi o zaposlitvi določen tarifni razred, ki je nižji od minimalne plače, smo v programu dodali možnost samodejnega dodajanja razlike do minimalne plače, ki jo prikaže na obračunu plače in na plačilni listi.  Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.

 

Davčno potrjevanje računov v tuji denarni enoti

Preko menija > Poslovanje > izdani računi, imamo možnost davčnega potrjevanja izdanih računov tudi v tujih denarnih enotah   - omenjena funkcionalnost je vključena v vse pakete programa Minimax.

 

 

Odvisni stroški v zalogah v povezavi s prejetimi računi

Pri knjiženju prejetega računa za odvisne stroške (prevoz materiala,...), na vrstici odhodka dodamo kljukico pri zapisu odvisni stroški in tako povežemo prejem.

S tem dodatno ovrednotimo zalogo in na prejemu imamo ločen prikaz odvisnih stroškov .

Funkcionalnost je dodana pri knjiženju prejetega računa v povezavi s prejemom v zalogah in v maloprodaji.

 

 

Obračun plače v primeru mednarodnih pogodb

Ko imamo delavca nerezidenta, ki uveljevlja oprostitev iz mednarodnih pogodb, smo v izogib dvojni obdavčitvi dohodka, dopolnili funkcionalnost, da pri izplačilu dodatka za delo v tujini določimo ali se upošteva dodatek v okviru napotitve ali ne. Ta izbira krmili tudi zapis na rek obrazcu.

 

 

Izdani računi – iskanje in tiskanje računov po številkah od do na napredni preglednici

V programu imamo možnost pregledovanja izdanih računov preko naprednega iskanja in masovnih obdelav.

Po novem pa imamo možnost, da se omejimo tudi po številkah izdanih računov. Več na tej povezavi.

 

 

Dodajanje prilog na bančni izpisek

Pri vnosu bančnega izpiska lahko dodajamo priloge na bančni izpisek. Priloge lahko dodamo pri osnutku izpiska ter tudi pri že potrjenem bančnem izpisku.

 

 

Plačana realizacija – nova funkcionalnost »označi kot plačano«

Pri obračunu DDV-ja po plačani realizaciji, imamo možnost urejanja dodatne vrstice za DDV, preden je postavka zaprta preko zapiranja. To storimo tako, da po temeljnici prejetega in izdanega računa izberemo »označi kot plačano« ) in vpišemo datum ter znesek. Program tako knjižbo upošteva v obračunu za DDV.