Novosti verzije 18 (13. 10. 2013)

V nadaljevanju predstavljamo novosti nove verzije Minimaxa, ki je bila nameščena na strežnik 13. 10. 2013 za vse uporabnike programa.

Nekatere možnosti so v programu odvisne od vrste licence, ki jo ima uporabnik, in nastavitev v programu.

Novosti

 

Razmejitev stroškov na prejetem računu

Omogočili smo vnos prejetega računa z avtomatičnim knjiženjem na časovne razmejitve.
Navodilo za knjiženje računa na časovne razmejitve.

Tiskanje zaporedne številke, šifre in kode artikla na listinah

Pri tiskanju listine za izdani račun, izdani račun s plačilnim nalogom, predračun, dobropis, dobavnico,  smo program dopolnili tako, da je sedaj možnost izpisa:

  • zaporedne številke artikla,
  • šifre in
  • kode artikla.

Več o spremembi lahko preberete v navodilih za nastavitev posamezne listine, na primer za izdane račune (spodaj v razdelku Drugi podatki).

Ponovno tiskanje stopnje DDV pri artiklu na listini izdanega računa za gradbeni posel

Na željo uporabnikov smo ponovno omogočili izpis stopnje DDV pri artiklih na listini izdanega računa za gradbeni posel, da je pri posameznem artiklu razvidno katero stopnjo DDV ima artikel določeno. Spremenila se je samo priprava listine za izdani račun za gradbeni posel, pogled in vnos izdanega računa je ostal nespremenjen.

Možnost obračuna poljubnega % akontacije dohodnine in poljubnega % priznanih stroškov pri obračunu DOP

Program smo dopolnili tako, da smo pri obračunu DOP dali možnost obračuna poljubnega odstotka akontacije dohodnine in poljubnega odstotka priznanih stroškov. Dopolnjena navodila za obračun drugih osebnih prejemkov.

Izvoz tabele grafikonov pri pregledu poslovanja

Pri izvozu tabele grafikona na pregledu poslovanja se je spremenila priprava datoteke s podatki grafikona tako, da lahko sedaj datoteko odprete z Excelom in podatke iz grafikona ustrezno obdelate v Excelu oz. podobnem programu.

Pri izvozu podatkov organizacije v datoteko XML se pri izvozu temeljnic izvozijo tudi temeljnice obračunov DDV in obračunov amortizacije

Dopolnili smo izvoz podatkov iz organizacije v datoteko XML tako, da se pri izvozu podatkov za uvoz drugam (v drugo aplikacijo) izvozijo tudi temeljnice, ki so se pripravile pri obračunih DDV-ja in obračunih amortizacije.

Povezava s programom za beleženje delovnega časa All Hours

Iz programa All Hours, kjer se beleži delovni čas zaposlenih (redno delo, prazniki, dopusti, boleznine…), lahko podatke za obračun plač prenašamo v Minimax neposredno preko spletnih storitev ali preko uvoza datoteke.