Novosti verzije (17. 4. 2017)

1. Prevod plačilne liste v druge jezike:

V meniju > plače > obračun plač, lahko že obračunane plače prevedemo v drug jezik.

2. Pregled stanja zalog po blagovnih skupinah:

V programu imamo možnost, da preverimo stanje zalog po blagovnih skupinah.

3. Službena potovanja:

V meniju > poslovanje > službena potovanja, imamo na osnovnem pregledu službenih potovanj, prikazane stroške.

4. Številčenje dokumentov:

V programu je bila dodana možnost, da številčenje dokumentov (izdani računi, predračuni inn prejeti računi)  katerega ne potrebujemo, odstranimo iz uporabe.