Novosti verzije (10.5.2018)

 

Z verzijo, nameščeno dne 10. 5. 2018, smo v program Minimax dodali naslednje novosti:

 

Pošiljanje plačilnih list preko e-pošte

Pošiljanje opominov in izpisov odprtih postavk po elektronski pošti

Omejevanje pravic uporabnikov za vpogled v finančne podatke delavcev

Napoteni ( detaširani) delavci - novosti na REK obrazcih po 01.01.2018

Prepis kontov pri vnosu nove organizacije in brisanje organizacije

Zapiranje postavk pri bančnih izpiskih

Brisanje uporabniškega računa

Prikaz podatkov po straneh - paginacija

 

 

1. Pošiljanje plačilnih list preko e-pošte

Omogočili smo pošiljanje plačilnih list delavcem po e-pošti. Zaradi občutljivih podatkov se pošiljajo v ZIP datoteki, ki jo prejemnik odklene z geslom.

 

2.Pošiljanje opominov in izpisov odprtih postavk po elektronski pošti

Neposredno iz programa lahko pošiljamo opomine in odprte postavke. Preverite na navodilih.

 

3. Omejevanje pravic uporabnikov za vpogled v finančne podatke delavcev

Dodali smo možnost, da uporabnikom, ki imajo dostop do podatkov organizacije, omejimo vpogled v podatke o plačah in drugih osebnih prejemkih.

 

4.Napoteni ( detaširani ) delavci - novosti na REK obrazcih po 01.01.2018

V skladu z zakonodajo smo dopolnili poročanje o plačah in povračilih na REK obrazcih za napotene delavce.

Poenostavili smo obračun plače za delavca, ki je večkrat v istem mesecu napoten v tujino - vnesenega imamo enega delavca in naredimo en obračun plače.

Omogočili smo obračun plače za napotene delavce, ki uveljavljajo olajšavo po 45.a členu.

Obračunamo vrsto izplačila Redno delo - napoteni delavci in program za delavce s to vrsto izplačila pripravi REK obrazec poimenovan REK-1 detaširani delavci.

Preverite nastavitve obračuna za napotene delavce ter novosti pri poročanju o povračilih stroškov za delavce po 01.01.2018.

 

5. Prepis kontov pri vnosu nove organizacije

 

Imate v programu Minimax več organizacij? Ob odpiranju novih organizacij lahko kontni načrt prekopiramo iz obstoječih organizacij.

 

6. Zapiranje postavk pri bančnih izpiskih

Program smo dopolnili tako, da pri uvozu bančnih izpiskov ne upošteva samo sklica, ampak preverja tudi sklic in znesek, sklic in stranko ter stranko in znesek.

Pri uvozu bančnega izpiska, program avotmatsko predlaga provizijo na ustrezen konto.

Več o delovanju zapiranja postavk pri bančnih izpiskih preverite ne tej povezavi.

 

7. Brisanje organizacije

POZOR! V skladu z Uredbo GDPR, ki začne veljati 25.05.2018, po novem v primeru, da izbrišemo organizacijo se ta nepovratno izbriše.

 

8. Prikaz podatkov po straneh - paginacija

Znotra programa Minimax lahko pregledujemo na posameznih modulih po straneh.

Na posamezni strani smo povečali (podvojili) število zapisov oziroma zadetkov.

Povečali smo tudi prikaz strani iz 10 strani na 25 strani, kar bo vsekakor olajšalo pregledovanje podatkov.