Novosti verzije (7. 1. 2018)

 

Z verzijo, nameščeno dne 07.01.2018 so v program Minimax dodane naslednje novosti:

Plačilni nalog s QR kodo - UPN QR

Masovno urejanje artiklov

Masovne obdelave v maloprodaji

Statistična poročila

 

 

 

Plačilni nalog s QR kodo - UPN QR

Združenje bank Slovenije je pripravilo nov univerzalni plačilni nalog - UPN z dvodimenzionalno črtno kodo - QR, ki bo nadomestila vrstico OCR.
Zato smo v programu Minimax omogočili tiskanje plačilnih nalogov s QR kodo. Za prehodno obdobje bo omogočeno tudi tiskanje na navadne plačilne naloge.

 

Nastavitve za tiskanje se lahko določajo pri tiskanju plačilnih nalogov in tudi pri izpisu računa s plačilnim nalogom.

 

 

 

Masovno urejanje artiklov

V šifrantu artiklov preko masovnih obdelav imamo možnost urejanja nastavitev, kot so merska enota, blagovna skupina, tip artikla, stopnja DDV, nastavitve za vnos serijskih številk, vnos serij. Več o tem na tej povezavi.

 

Masovne obdelave v maloprodaji

Pri poslovalnici v maloprodaji smo dodali ikono za masovne obdelave. S klikom na to, lahko izberemo želeno akcijo (brisanje, potrjevanje, preklicevanje in tiskanje) za izbrane promete v maloprodaji.

V primeru vodenja zalog po serijah, se pri izdajah prikazujejo samo serije, ki imajo zalogo.

 

Statistična poročila

Statistična poročila lahko pripravimo od poljubnega datuma (v primeru, da ta ni enak začetku koledarskega leta). Na poročilu "izkaz poslovnega izida" se tako izpiše izbrano obdobje -  izkaz poslovnega izida.