Novosti verzije (06.09.2018)

 

Z verzijo nameščeno dne 06.09.2018, smo v program Minimax dodali naslednje novosti:

 

Dnevni in mesečni bančni izpiski

Prejeti dobropis – povezava na račun

Zamenjava konta v dvostavnem knjigovodstvu

Prikaz zapiranja postavk v dvostavnem knjigovodstvu 

Nabiralnik – prikaz neobdelanih dokumentov po organizacijah

Statistična poročila – možnost izbire datuma za tekoče in preteklo leto

 

 

 Dnevni in mesečni bančni izpisek

Pri vnosu bančnega izpiska lahko po novem izbiramo med dnevnim in mesečnim izpiskom. Pri dnevnem izpisku je datum knjiženja vseh postavk tisti iz glave izpiska. Pri mesečnem pa na vsaki vrstici vnesemo datum knjiženja.

 

Prejeti dobropis – povezava na račun

Po vnosu prejetega dobropisa lahko izberemo povezavo na zapiranje prejetega računa, na katerega se dobropis nanaša. Program samodejno posodobi znesek na plačilnem nalogu za prejeti račun in uskladi odprto obveznost

 

Zamenjava konta v dvostavnem knjigovodstvu

 V knjigovodstvu smo dodali pripomoček, ki bo olajšal prenos knjižb na druge konte – zamenjava konta. Do sedaj je bilo možno prenašati samo vse knjižbe na izbranem kontu, po novem pa jih lahko omejimo vrsto temeljnice, z datumi, analitiko, stranko, delavcem in nato še dodatno izbiramo knjižbe za prenos.

 

Prikaz zapiranja postavk v dvostavnem knjigovodstvu 

Preglednico knjižb smo dopolnili z informacijo o zapiranju. Na posamezni vrstici se prikaže, s katerim računom, izpiskom ali knjižbo je postavka zaprta. Če ni zaprto, se izpiše »ni zapiranja«.
 

Nabiralnik – prikaz neobdelanih dokumentov po organizacijah

Na seznamu organizacij na vstopni strani smo dodali podatek o številu neobdelanih dokumentov, ki čakajo v nabiralniku posamezne organizacije. Tako imamo na enem mestu pregled nad neobdelanimi dokumenti.

 

Statistična poročila – možnost izbire datuma za tekoče in preteklo leto

Pri pripravi bilance stanja in izkaza poslovnega izida lahko vnesemo poljubni datum za preteklo in tekoče leto. Program, za izbrano obdobje, natisne poročila.