Novosti obrazca REK1 - poročanje o povračilih stroškov za delavce po 1.1.2018

 

Nove šifre na REK-1 obrazcu za stroške službenih potovanj

Popravek že posredovanih podatkov z novim REK-1 obrazcem za izplačila od 1.1.18 do 31.3.18

 

 

Nove šifre na REK-1 obrazcu za stroške službenih potovanj

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list 79/28.12.17) je potrebno od 1.4.18 dalje, ločeno poročati podatke o povračilih stroškov za službena potovanja, ki jih izplačate zaposlenim (po posameznih postavkah; dnevnice, prevoz, prenočevanja) ter ločeno povračila stroškov delavcev, začasno napotenih na delo v tujino (prav tako ločeno po posameznih postavkah).

 

Po navodilu Furs-a se navedeni podatki za izplačila v mesecu januarju, februarju in marcu 2018 prvič poročajo v mesecu aprilu 2018, najkasneje do 30.4.18, ločeno po mesecih (januar, februar, marec). Za podatke, ki so bili »napačno« poslani za izplačila od 1.1.18 do 31.3.18 je potrebno na eDavkih ročno pripraviti in oddati REK-1 obrazec in sicer s šifro dohodka 1190.

 

Nove šifre za zaposlene:

B06 – Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti (prehrana na službeni poti, dnevnice)

B06a – Povračilo stroškov prevoza do višine, določene z uredbo vlade – službene poti (kilometrina)

B06b – Povračilo stroškov za prenočišče do višine, določene z uredbo vlade – službene poti

 

Nove šifre za napotene delavce (detaširane):

B06c – Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 ali 90 dni

B06č - Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 ali 90 dni

B06d – Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino

B06e – Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 90 dni

 

Popravek že posredovanih podatkov z novim REK-1 obrazcem za izplačila od 1.1.18 do 31.3.18

Na osnovi Prehodne in končne določbe zgoraj omenjenega Pravilnika je potrebno do 30.4.2018 za izplačila stroškov službenih poti, ki ste jih izplačali od 1.1.18 do 31.3.18 na eDavkih popraviti poročanje.

Podatke ste za izplačila stroškov službenih poti do sedaj poročali skupaj na šifro B06.

Popravke posredovanih podatkov lahko uredite  z novim REK-1 obrazcem in sicer s šifro dohodka 1190 – Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo. Obrazec morate ročno oddati na eDavkih po navodilu Furs-a.

V primeru težav pri izpolnjevanju REK-1 obrazca na eDavkih prosimo, če se za pomoč obrnete na podporo eDavkov.