Nove zaposlitve po 12. 4. 2013

 

V Uradnem listu RS št. 21, z dne 13. 3. 2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti.

Ta določba začne veljati 30. dan po objavi zakona, torej 12. 4. 2013, in se nanaša na delovna razmerja, sklenjena od uveljavitve ZUTD-A dalje, na pogodbe o zaposlitvi sklenjene pred uveljavitvijo ZUTD-A pa nima vpliva.

Navedeno pomeni, da se pri izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja za obračun in plačilo prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti uporablja določba 39. člena ZUTD-A za zaposlitve, sklenjene od 12. 4. 2013 daljeZ določbo 39. člena ZUTD-A se določa:

  • oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
  • obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas tr-janja zaposlitve za določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Minimax je bil dopolnjen za obračun plač v skladu z novo ureditvijo.

Za delavce z začetkom zaposlitve do vključno 11. 4. 2013 se nastavitve in obračun plač ne spremenijo!

V šifrantu Delavci smo na posameznem delavcu dodali podatek »Zaposlen za določen čas«:

 

Zaposlitev za določen čas

Pri obračunu plač bo program za zaposlenega samodejno obračunal petkratnik zneska prispevka delodajalca za primer brezposelnosti (za čas trajanja zaposlitve za določen čas), če ima delavec vpisane podatke:

  • »Datum zaposlitve« enak ali večji od 12. 4. 2013 in
  • »Zaposlitev za določen čas« - začetni datum (po 12.4.2013) in vpisan končni datum.

 

Prekinitev delovnega razmerja po koncu zaposlitve za določen čas

V tem primeru moramo na delavcu vpisati »Datum prekinitve«.

 

Zaposlitev za nedoločen čas po koncu zaposlitve za določen čas

Če po končnem datumu »Zaposlitve za določen čas« na delavcu ne bo vpisan »Datum prekinitve« delovnega razmerja, bo program pri obračunu plače smatral, da je od konca zaposlitve za določen čas delavec zaposlen za nedoločen čas.

V tem primeru se pri obračunu plače dve leti ne bodo obračunavali prispevki delodajalca za primer brezposelnosti.

 

Nova zaposlitev za nedoločen čas

Če zaposlimo novega delavca za nedoločen čas, izpolnimo samo podatek »Datum začetka sedanje zaposlitve«.

Če je ta datum večji ali enak 12.04.2013, se za tega delavca ne bodo obračunali prispevki delodajalca za primer brezposelnosti za obdobje dveh let.