Nove nabave in dograditev obstoječih osnovnih sredstev

 

Nabave novih osnovnih sredstev, vključno z dograditvijo obstoječih, vnašamo preko prejetih računov.

Z vnosom odhodka za osnovno sredstvo na prejetem računu se bo odprlo obvezno polje za vnos novega osnovnega sredstva oziroma povezavo na obstoječe osnovno sredstvo.

S potrditvijo računa se bo zapis o novi nabavi prikazal tudi v registru osnovnih sredstev.

 

Primeri:

Nakup novega osnovnega sredstva ali nepremičnine.

Dograditev obstoječega osnovnega sredstva.

Vnos osnovnega sredstva s 100 % odpisom.

Nakup osnovnega sredstva s finančnih najemom (lizingom).

 

Kategorije: