Nova podoba Minimaxa - 29. 10. 2017

 

Minimax nadgrajujemo in razvijamo v smeri, da je vedno bolj enostaven in praktičen za uporabo.

Sledimo novim trendom v razvoju in tudi v oblikovanju, zato smo v letu 2017 obnovili logotip Minimax in obnovili celotno podobo programa.

Minimax izgleda drugače, ima novo, svežo podobo. Vrstice smo razširili, povečali in s tem dosegli še večjo preglednost.

 

Predstavljamo vam najpomembnejše novosti v programu Minimax:

 

1. Dodali smo grafični pregled  - statistiko za računovodstva.

S pomočjo grafov pregledujemo bistvene kazalnike, ki so pomembni za računovodje. Pregledujemo lahko število vseh organizacij, knjižb po organizacijah, opozarja nas na manjkajoče obračune, organizacije po poslovnih letih in organizacije glede na vrsto.

 

 

 

2. Vstopna stran v programu je preglednejša – glavni meni smo preuredili tako, da nastavitve posamezne organizacije urejamo s klikom na gumb za urejanje nastavitev .

Licence, uporabnike ter način prejemanja mesečnih računov, urejamo s klikom na znak .

 

 

3. Številke smo postavili v grafikone - z izbiro organizacije se na vstopni strani prikažejo grafi, preko katerih pregledujemo osnovne kazalnike poslovanja za posamezno organizacijo.

Kazalniki se pripravijo na podlagi knjiženih podatkov.

 

 

Kazalnike poslovanja, ki jih lahko sami urejamo, smo premaknili v meni > Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

Grafe, ki se prikazujejo na podlagi knjiženih podatkov, lahko pregledujemo tudi v meniju Prejetih in Izdanih računov, kjer dobimo hiter pregled stanja obveznosti in terjatev.

 

4. Najpogosteje uporabljene menije lahko shranimo pod en zavihek - bližnjice. Tako s pomočjo bližnjic uredimo, da imamo vse na enem mestu in ne zgubljamo časa z iskanjem menijev.

 

5. Uredili smo tudi menije šifrantov - smiselno smo jih "pospravili" in sedaj so bolj pregledni.