Dopolnilno delo - zavarovanje na podlagi 036

 

Pri vrsto zaposlitve Dopolnilno delo program podatke obračuna enako kot pri redni zaposlitvi, razlika je v tem, da program podatke polni v REK obrazcu pod zaporedno "M04".

 

Naprej uredimo podatke na delavcu, nato pripravimo obračun prek menija Plače > obračun Plač.

Delavec:

1. V meniju  Šifranti > Delavci.

2. Izberemo zaposlenega in gumb Uredi.

3. Izberemo > Podatki za osebne prejemke.

3. Na polju> vrsta zaposlitve > določimo Zaposleni delavec - dopolnilno delo.

4. Izberemo Shrani.

POSEBNOST: V šifrantu pri delavcu program ne predlaga subvencij in datumov zaposlitve za določen čas.

 

 

Obračun plače

1. Na drugem koraku obračuna izberemo delavca.

2. Na podlagi vnesenih nastavitev program predlaga vrsto izplačila>  Redno delo – dopolnilno delo.

3. Program ne obračuna:  minulega dela, splošne olajšave in razlike do minimalne osnove.

4. Izberemo > Potrdi.

 

Kaj program pripravi?

 Program pripravi temeljnico, plačilne naloge,  REK 1 obrazec, plačilno listino.

Kategorije: