Nerezidenti brez davčne številke in REK obrazci

 

V praksi se velikokrat pojavlja, da nerezidenti nimajo davčne številke oz. je ne morejo pridobiti. Zakon dopušča, da se v tem primeru vpiše neko drugo številko (npr. številka potnega lista, vozniškega dovoljenja…). V REK obrazcu se ta številka vpisuje v polje A002.

V programu se polje A002 za nerezidente polni po naslednjem vrstnem redu:

  • davčna številka,
  • če ni vpisane davčne številke, se vpiše podatek iz EMŠO,
  • če prvih dveh podatkov ni, se vpiše podatek iz polja »Številka ZZZS«.

 

Nasvet:

Predlagamo, da v primeru nerezidenta brez davčne številke, vpišete številko v polje »Številka ZZZS«.