Neplačana odsotnost za cel mesec

 

Obračun neplačane odsotnosti za cel mesec

Obračun neplačane odsotnosti za cel mesec znotraj Minimaxa ni možno izvesti, ker se izračunani prispevki iz bruto plače ne morejo iz ničesar kriti. V takšnih primerih se obračuna toliko ur rednega dela, da se pokrijejo prispevki iz neplačane odsotnosti, celomesečne ure neplačane odsotnosti pa se zmanjšajo za ure rednega dela. Takšen obračun se vrši toliko časa, da se obračunajo vse ure neplačane odsotnosti.

 

Prispevki, ki se obračunajo od neplačane odsotnosti:

1. Prispevek za PIZ iz in na bruto plačo,

2. prispevek za starševsko varstvo iz in na bruto plačo,

3. prispevek za zdravstveno varstvo iz in na bruto plačo.