Nastavitve za tiskanje dokumentov v programu Minimax

Za pravilno tiskanje dokumentov, ki se pripravijo v programu Minimax, moramo v nastavitvah tiskanja določiti, da se dokumenti tiskajo v dejanski velikosti (ang. Actual size). 

Ta nastavitev je zelo pomembna pri tiskanju plačilnih nalogov UPN, saj se sicer natisnjeni podatki ne ujemajo s predvidenimi polji na obrazcih.