Nastavitve transakcijskih računov organizacije

 

V nastavitvah TRR vpišemo vse transakcijske račune organizacije:

1. Vnos TRR organizacije.

2. Urejanje TRR organizacije

3. Brisanje TRR organizacije.

 

V Nastavitvah izberemo  > TRR organizacije.

Nov vnos TRR organizacije

Nov račun vnesemo s klikom na Nov.

1. Vnesemo Številko TRR.

2. Vnesemo BIC kodo.

3. Vnesemo Naziv. (vidno na pogledu bančnih izpiskov)

4. Izberemo denarno enoto (na bančnem izpisku je ni mogoče spremeniti).

5. Izberemo Konto za izpisek (vpliva na knjižbo prometa bančnega izpiska). Na seznamu se prikažejo vsi konti iz kontnega načrta organizacije, ki se začnejo z 110 in 112.

Podatek o denarni enoti in kontu služi knjiženju bančnih izpiskov, zato moramo za vsak TRR vnesti drug konto, ki ga pred tem odpremo v šifrantu kontov.

5. Če pri računu s kljukico označimo, da "Se predlaga", se ta račun izpiše kot račun nalogodajalca pri plačilnih nalogih.

6. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih TRR.

 

Urejanje TRR organizacije

1. Izberemo TRR organizacije, ki ga želimo urediti tako, da kliknemo na transakcijski račun.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke o TRR organizacije (številka TRR, denarna enota, konto…)

4. Kliknemo na gumb Shrani.

 

Brisanje TRR organizacije

Če iz šifranta izbrišemo TRR organizacije, ta ne bo več viden v preglednici, prav tako pa TRR organizacije ne bo več na izbiro v določenih modulih, ki so povezani s TRR organizacije.

1. Izberemo TRR organizacije, ki ga želimo brisati tako, da kliknemo na transakcijski račun.

2. Kliknemo na Briši.

3. Odprlo se bo odločitveno okno (Res želite brisati?), kjer izberemo V redu.

 

Kategorije: