Nastavitve prejemanja e-pošte v nabiralnik

 

V Nabiralniku imamo možnost prejemanja datotek tudi iz e-pošte.

V tem primeru uredimo nastavitve znotraj Nabiralnika za prejemanje e-pošte v nabiralnik :

1. Kliknemo na ikono Nastavitve .

 

 

2. Nato kliknemo znak krogec , da aktiviramo Prejemanje datotek v nabiralnik.

3. V polje Naslov za prejemanje > vpišemo poljuben podatek (predlagamo ime organizacije)

4. Pri Obveščanje o prejeti e-pošti izbiramo med :

  • Ne obveščaj > ne prejmemo obvestila
  • obveščaj samo o napakah > prejmemo obvestilo , če uvoz v nabiralnik ni uspel.
  • obveščaj o vseh prejetih sporočilih > prejmemo obvestilo, da smo prejeli novo pošto v nabiralniku.

Obvestila bodo poslana na e-pošto: vpišemo e-poštni , kamor bomo prejemali obvestila

5. Izberemo Shrani.