Nastavitve pokazateljev

 

Pokazatelji so kazalniki, ki jih pripravimo na podlagi kontov.

V nastavitvah   nastavitvah organizacije, lahko preverimo  nastaviteve Pokazateljev.

Pokazatelji, ki so sistemsko določeni v programu, so osnova za:

  • pregled pokazateljev v meniju »Poslovanje«, to so pokazatelji , ki imajo v polju »Razvrščanje« oznake od A do G.
  • prikaz podatkov v poslovnih pregledih z grafikoni na vstopni strani organizacije. To so pokazatelji, ki imajo v polju »Razvrščanje« oznako, ki se začne s črko M.

Pokazatelje za grafikone si lahko uporabnik, ki ima ustrezne pravice,  doda sam. Pravice uporabnikov določa administrator plačnika ali administrator organizacije.

 

Vnos novega pokazatelja

1. Naziv: pokazatelj poljubno poimenujemo. Ta naziv bo viden v spustnem sezamu pokazateljev pri urejanju grafikonov.

2. Upošteva:

  • Vse vrednosti – to pomeni, da se bo podatek na grafu prikazal tako v primeru pozitivne kot negativne vrednosti.
  • Samo pozitivne vrednosti - to pomeni, da se bo podatek na grafu prikazal samo v primeru pozitivne vrednosti. To bi se uporabilo v primeru, ko pripravljamo pokazatelj, ki bi se imenoval »Dobiček«. Na pokazatelj bi dodali konte prihodkov in od njih odšteli konte odhodkov. Na tem mestu pa bi izbrali samo pozitivne vrednosti, to pomeni, da bi se dobiček prikazal samo v primeru, če bi bila razlika med prihodki in odhodki pozitivna.
  • Samo negativne vrednosti - to pomeni, da se bo podatek na grafu prikazal samo v primeru negativne vrednosti. To bi se uporabilo v primeru, ko pripravljamo pokazatelj, ki bi se imenoval »Izguba«. Na pokazatelj bi dodali konte prihodkov in od njih odšteli konte odhodkov. Na tem mestu pa bi izbrali samo negativne vrednosti, to pomeni, da bi se izguba prikazala samo v primeru, če bi bila razlika med prihodki in odhodki negativna.

3. Oznaka za razvrščanje: podatek je obvezen. Vnesemo poljubno šifro, ki se lahko pojavi samo enkrat (šifra se ne sme ponavljati).

4. Opis: vpišemo poljuben tekst. Podatek ni obvezen.

5. Konto: izberemo konto, s katerega želimo, da pokazatelj jemlje podatke. Na en pokazatelj lahko dodamo več kontov, katerih vrednosti lahko med seboj seštevamo ali odštevamo.

6. Stran knjiženja: s tem podatkom določimo, katere knjižbe z izbranega konta naj se na pokazatelju upoštevajo.  Če izberemo »Breme« bo program jemal s konta samo knjižbe, ki so knjižene v breme. Če želimo vse knjižbe na določenem kontu dodamo dva zapisa z istim kontom, prvič mu določimo »Breme« in drugič »Dobro«.

7. Operacija: z operacijo določimo ali naj se vrednost tega konta, na pokazatelju, ki ga vnašamo,  prišteva ali odšteva.

8. Upošteva: tukaj lahko izberemo ali naj se na pokazatelju upošteva samo promet ali tudi začetno stanje. Če izberemo promet, bo program izpustil knjižbe, ki so v otvoritveni temeljnici (oznaka OTV). 

Npr.: »Poslovni prihodki« je pokazatelj, ki ga dobimo iz vknjižb na kontih, ki se začnejo s »76«.

Kategorije: