Nastavitve opravil

 

 

Navodilo se nanaša na nastavitev opravil za posamezne uporabnike, ki se pripravijo avtomatično glede na nek poslovni dogodek v programu.

Na primer:

  • opravilo (opozorilo) 5 dni pred rokom za oddajo DDV-O
  • obvestilo, da je nek prejet račun zapadel v plačilo pred "x" dnevi in še ni zaprt
  • obvestilo, da je bil potrjen obračun plače (avtomatično lahko dobi obvestilo stranka servisa...)

 

Iz menija izberemo Nastavitve > Opravila.

1. Izberemo  Uporabnika.

2. Odkljukamo opravilo za izbranega uporabnika:

  • Vnesite število dni pred ali za rokom, ko želite da bo uporabnika začelo opozarjati.
  • Opravilo lahko označite kot pomembno.

 

Opravila se uporabniku prikažejo na vstopni stani organizacije.

Kategorije: