Nastavitve kontov v povezavi z vnosom podatkov in knjiženjem v Minimaxu

 

V povezavi s knjiženjem v Minimaxu se nekatera polja prikažejo na vnosnih maskah glede na nastavitve kontov v kontnem načrtu.

Program je zasnovan tako, da je potrebno vnesti čim manj podatkov in se dodatna polja ne prikazujejo, če jih ne potrebujemo.

Za vnos in posledično knjiženje po strankah, delavcih in analitikah določamo prikaz teh podatkov na posameznih kontih.

Za vsak konto lahko določimo, ali se nekateri podatki na vnosih vnašajo ali ne.

1. V meniju > Šifranti > Konti.

2. V iskalnik vnesemo konto

3. Kliknemo Najdi.

4. Kliknemo na konto

5. Uredi.

6. Pri poljih > Analitika, Delavec in Stranka določimo vnos:

  • Se lahko vnaša (Pri knjiženju na ta konto se bo polje prikazalo na vseh vnosnih maskah, vendar program dovoli potrditev tudi brez vnosa tega podatka.)
  • Obvezen vnos (Polje se na vnosih pojavi in program prepreči potrditev dokumenta brez vnosa tega podatka.)
  • Se ne vnaša (Polje se sploh ne pojavi in podatka ne moremo vnesti).

 

Primer 1: vnos temeljnice

V primeru nastavitev na kontu, da se analitika ter stranka lahko vnašata

 


… se na vnosu temeljnice ta polja prikažejo:

 

 

Primer 2: vnos prejetega računa

V primeru nastavitev na kontu (odhodka), da se analitika in stranka lahko vnašata, se na vnosu prejetega računa prikaže polje za vnos analitike, na temeljnico pa program zapiše tudi stranko (dobavitelja) iz glave prejetega računa.

 

Primer 3: spreminjanje nastavitev lastnosti konta

Če spremenimo nastavitve na kontu : vnos stranke, delavca ali analitike, ko potrdimo spremembo, bo program upošteval nove nastavitve za celo tekoče poslovno leto.

S tem program pobriše vse zapise o strankah , delavcih in analitikah na knjižbah, ki smo jih v tekočem poslovnem letu že vnesli.

 

 

Kategorije: