Nastavitve izpisov - opomini

 

Pred urejanjem moramo imeti urejene Splošne nastavitve izpisov.

Če spremenimo nastavitve za tiskanje opominov, bo sprememba upoštevana na novih dokumentih.
Če želimo, da se sprememba vidi na že prej potrjenem dokumentu, ga moramo preklicati in ponovno izstaviti. Ob tiskanju bo program upošteval nove nastavitve za izpise.

Nastavitve za tiskanje opominov lahko urejamo v Nastavitve > Nastavitve izpisov, kjer na enem mestu urejamo izpise za vse listine, lahko pa nastavitve urejamo tudi na samem opominu.

Naredimo si lahko različne vzorce, na primer "1. opomin", "2. opomin", opomine v različnih jezikih...

Nov vzorec izpisa dodamo s klikom na znak +.

Shranjene vzorce urejamo tako, da na spustnem seznamu izberemo vzorec in kliknemo na ikono svinčnik.

 

 

Izberemo Uredi.

 

1. Naziv za izbiranje: ime vzorca, ki se prikaže na spustnem seznamu "Vrsta izpisa".

2. Naziv listine: naziv, ki se izpiše na listini (na primer 1. opomin)

3. Privzeti tekst: s kljukico označimo vzorec izpisa, ki se privzeto predlaga pri novih opominih.

 

Elementi, ki jih izbiramo iz standardnih nastavitev izpisov

Nastavitve glave

Z Uporabi določimo, kako se bo tiskala glava (prikaz besedila, prikaz slike ali odmik od zgornjega roba, ki smo jih določili na Splošnih nastavitvah izpisov).

Z Upoštevaj določimo, kako se bo tiskala glava na prvi in naslednjih straneh.

 

Nastavitve naslova

Postavitev: določimo stran tiskanja naslovnika. (Odvisno od izbora kuvert z okencem).

 

Nastavitve podpisa

Če izberemo, da se podpis upošteva, potem se na dobavnicah natisne tudi skeniran podpis, ki smo ga določili v splošnih nastavitvah izpisov.

 

Nastavitve noge

Z Uporabi določimo, kako se bo tiskala noga. (Prikaz besedila ali slike, ki smo ju določili na Splošnih nastavitvah izpisov).

Z Upoštevaj določimo, kako se bo tiskala noga na prvi, naslednjih in zadnji strani.

Podatki, ki jih lahko prilagodimo za vsako vrsto izpisa:

 

Opisi

V Opisu zgoraj določimo, kaj se bo natisnilo med naslovom in vsebino listine.

V Opisu spodaj določimo, kaj se bo natisnilo med vsebino listine in nogo.

 

Drugi podatki

Vključujejo vse podatke, ki se lahko izpišejo na opominu.
 

Kategorije: