Nastavitve izpisov - izdani računi

 

Navodilo se nanaša na urejanje izpisa izdanega računa. Predpogoj pa je, da imamo urejene splošne nastavitve izpisov.

Nastavitve za tiskanje izdanih računov in predračunov lahko uredimo znotraj menija za urejanje Nastavitev , s klikom na polje -> Izpisi, kjer na enem mestu urejamo izpise za vse listine, lahko pa nastavitve urejamo tudi na samem računu.

 

Urejanje izpisa na izdanem računu

1. V kolikor pripravimo nov izdan račun, nov vzorec izpisa dodamo s klikom na zavihek Opisi na tiskanju.

2. Izberemo znak + poleg spustnega seznama Vrsta izpisa.

3. izberemo izpis.

4. Opis zgoraj, oziroma spodaj lahko dodatno urejamo. Lahko spreminjamo velikost besedila, barvo ter obliko pisave.

 

Nasvet

Shranjene vzorce urejamo tako, da na spustnem seznamu izberemo vzorec in kliknemo na ikono svinčnik poleg spustnega seznama Vrsta izpisa ter nato na gumb Uredi.

(podatki označeni z so obvezni)

1. Naziv za izbiranje: ime vzorca, ki se prikaže na spustnem seznamu "Vrsta izpisa".

2. Naziv listine: naziv, ki se izpiše na listini (na primer Račun)

3. Privzeti tekst: s kljukico označimo vzorec izpisa, ki se privzeto predlaga pri novih računih.

Če izstavljamo račun "staremu" kupcu, bo Minimax predlagal vrsto izpisa, ki je bila izbrana na njegovem zadnjem računu.

Elementi, ki jih izbiramo iz standardnih nastavitev izpisov:

 

Nastavitve glave

1. Z Uporabi določimo, kako se bo tiskala glava (prikaz besedila, prikaz slike ali odmik od zgornjega roba, ki smo jih določili na Splošnih nastavitvah izpisov).

2. Z Upoštevaj določimo, kako se bo tiskala glava na prvi in naslednjih straneh.

 

Nastavitve naslova

1. Postavitev: določimo stran tiskanja naslovnika. (Odvisno od izbora kuvert z okencem).

 

Nastavitve noge

1.  Z Uporabi določimo, kako se bo tiskala noga. (Prikaz besedila ali slike, ki smo ju določili na Splošnih nastavitvah izpisov).

2.  Z upoštevaj določimo, kako se bo tiskala noga na prvi, naslednjih in zadnji strani.

 

Nastavitve podpisa

Če izberemo, da se podpis upošteva, potem se na izdanih računih natisne tudi skeniran podpis, ki smo ga določili v splošnih nastavitvah izpisov.

 

Opisi

1. Z Opis zgoraj določimo, kaj se bo natisnilo med naslovom in vsebino listine.

2. Z Opis spodaj določimo, kaj se bo natisnilo med vsebino listine in nogo.

 

Drugi podatki

Vključujejo vse podatke, ki se lahko izpišejo na izdanem računu ali predračunu. Ti podatki se uporabljajo za nastavitev izpisov v tujem jeziku - besede v poljih lahko prevedemo v tuj jezik, da lahko natisnemo listino v tujem jeziku.

 

Pomembno!

Če spremenimo nastavitve za tiskanje računov ali predračunov, bo sprememba upoštevana na novih dokumentih.

Če želimo, da se sprememba vidi na že prej potrjenem dokumentu, ga moramo preklicati in ponovno izstaviti. Ob tiskanju bo program upošteval nove nastavitve za izpise.