Nastavitve izpisov - dobavnice

 

Pred urejanjem moramo imeti urejene Splošne nastavitve izpisov.

Če spremenimo nastavitve za tiskanje dobavnic, bo sprememba upoštevana na novih dokumentih.
Če želimo, da se sprememba vidi na že prej potrjenem dokumentu, ga moramo preklicati in ponovno izstaviti. Ob tiskanju bo program upošteval nove nastavitve za izpise.

Nastavitve za tiskanje dobavnic lahko urejamo v Nastavitve  > Listine >Izpisi Nastavitve izpisov, kjer na enem mestu urejamo izpise za vse listine,

  • lahko pa nastavitve urejamo tudi pri tiskanju dobavnice v modulu Izdani računi
  • dobavnico lahko  urejamo preko modula Zaloge pri Izdaji

Nov vzorec izpisa dodamo s klikom na znak +.

Shranjene vzorce urejamo tako, da na spustnem seznamu izberemo vzorec in kliknemo na ikono svinčnik.

 

Kliknemo na Uredi.

1. Naziv za izbiranje: ime vzorca, ki se prikaže na spustnem seznamu "Vrsta izpisa".

2. Naziv listine: naziv, ki se izpiše na listini (na primer Račun)

3. Privzeti tekst: s kljukico označimo vzorec izpisa, ki se privzeto predlaga pri novih računih.

Če tiskamo dobavnico za "starega" kupca, bo Minimax predlagal vrsto izpisa, ki je bila izbrana na njegovi zadnji dobavnici.

 

Elementi, ki jih izbiramo iz standardnih nastavitev izpisov:

 

Nastavitve glave

Z Uporabi določimo, kako se bo tiskala glava (prikaz besedila, prikaz slike ali odmik od zgornjega roba, ki smo jih določili na Splošnih nastavitvah izpisov).

Z Upoštevaj določimo, kako se bo tiskala glava na prvi in naslednjih straneh.

 

Nastavitve naslova

Postavitev: določimo stran tiskanja naslovnika. (Odvisno od izbora kuvert z okencem).

 

Nastavitve podpisa

Če izberemo, da se podpis upošteva, potem se na dobavnicah natisne tudi skeniran podpis, ki smo ga določili v splošnih nastavitvah izpisov.

 

Nastavitve noge

Z Uporabi določimo, kako se bo tiskala noga. (Prikaz besedila ali slike, ki smo ju določili na Splošnih nastavitvah izpisov).

Z Upoštevaj določimo, kako se bo tiskala noga na prvi, naslednjih in zadnji strani.  Podatki, ki jih lahko prilagodimo za vsako vrsto izpisa:

 

Opisi

Z Opis zgoraj določimo, kaj se bo natisnilo med naslovom in vsebino listine.

Z Opis spodaj določimo, kaj se bo natisnilo med vsebino listine in nogo.

 

Drugi podatki

 

Poleg izpisov, ki jih lahko prevedete v tuji jezik, je možno nastaviti tudi dodatne nastavitve za izpis listine. Posamezno nastavitev vključimo tako, da damo kljukico pri nastavitvi:

Izpis prodajne cene

Pri izpisu listine se natisne prodajna cena.

Izpis rabata in popusta

Pri izpisu listine se natisne rabat in popust.

Izpis neto cene

Pri izpisu listine se natisne neto cena.

Izpis vrednosti

Pri izpisu listine se natisne vrednost.

Izpis DDV

Pri izpisu listine se natisne DDV.

Tiskanje šifre artikla

Pri izpisu listine se v vrstici pri nazivu artikla v oklepaju izpiše šifra artikla. Če artikel nima šifre, se šifra ne izpiše.

Tiskanje kode artikla

Pri izpisu listine se v vrstici pri nazivu artikla v oklepaju izpiše koda artikla. Če artikel nima kode, se koda ne izpiše.

Tiskanje zaporedne številke vrstice

Pri izpisu listine so vrstice artiklov oštevilčene z zaporednimi številkami.

Dvovrstični izpis

Pri tej nastavitvi se šifra artikla in koda artikla natisneta pod nazivom artikla, vrstica artikla se natisne v dveh vrsticah.

Kategorije: