Nastavitve izpisov - dobavnice

 

Nastavitve za tiskanje dobavnic urejamo:

 

1. Urejanje dobavnice v meniju Nastavitve > Izpisi

1. Izberemo gumb Nastavitve .

2. Kliknemo na Izpisi.

3. Program odpre preglednico izpisov, na kateri izberemo izpis Dobavnica.

 

V nastavitvah izpisa dobavnice urejamo:

 

  • Splošne nastavitve
  • Glavo listine
  • Naslov
  • Dodatni opisi/klavzule
  • Podpis
  • Noga listine
  • Terminologijo in prevajanje
  • Ostale nastavitve.

 

O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov

 

Ostale nastavitve

Program Minimax ponuja možnost, da nastavimo dodatne nastavitve za izpis dobavnice. Posamezno nastavitev vključimo tako, da damo kljukico pri nastavitvi:

Izpis prodajne cene - pri izpisu dobavnice se natisne prodajna cena.

Izpis rabata in popusta - pri izpisu dobavnice se natisne rabat in popust.

Izpis neto cene - pri izpisu dobavnice se natisne neto cena.

Izpis vrednosti - pri izpisu se natisne vrednost.

Izpis DDV - pri izpisu se natisne DDV.

Tiskanje serijske številke - natisne se serijska številka pod nazivom artikla.

Tiskanje serije - natisne se številka serije pod nazivom artikla.

Tiskanje šifre artikla - pri nazivu artikla se v oklepaju izpiše šifra artikla. Če artikel nima šifre, se šifra ne izpiše.

Tiskanje kode artikla - pri nazivu artikla se v oklepaju izpiše koda artikla. Če artikel nima kode, se koda ne izpiše.

Tiskanje zaporedne številke vrstice - pri izpisu listine so vrstice artiklov oštevilčene z zaporednimi številkami.

Dvovrstični izpis - pri tej nastavitvi se šifra artikla in koda artikla natisneta pod nazivom artikla, vrstica artikla se natisne v dveh vrsticah.

Tiskanje tarife in države porekla (intrastat) - ta nastavitev, v kombinaciji z nastavitvijo poročanja intrastat, omogoča izpis tarife in države porekla.

Izpis naslova Minimax - zapis Minimax se izpiše na dnu dobavnice.

 

Vsako vneseno spremembo na izpisu sproti pregledujemo s klikom na gumb Osveži.

Če spremenimo nastavitve za tiskanje dobavnic, bo sprememba upoštevana na novih dokumentih.
Če želimo, da se sprememba vidi na že potrjenem dokumentu, ga moramo preklicati in ponovno izstaviti. Ob tiskanju bo program upošteval nove nastavitve za izpise.

 

2. Urejanje izpisa dobavnice neposredno na dokumentu

Nastavitev izpisa dobavnice urejamo s klikom na zavihek Predogled dobavnice

  • V meniju Poslovanje > Izdani računi pri vnosu izdanega računa.
  • V meniju Poslovanje > Zaloge pri izdaji iz zalog.

 

Urejamo obstoječe nastavitve, ali s klikom na Nov izpis pripravimo nov izpis dobavnice.

 

 

 

Kategorije: