Nastavitve biz.Box.eu(ZZI) v Minimax-u

 

Ko zaključimo z registracijo v biz.Box.eu(ZZI) pridobimo uporabniško ime in geslo za dostop do predala ZZI.

Ta dva podatka uporabimo pri nastavitvah organizacije Minimax.

 

Dodajanje podatkov uporabniškega računa biz.Box.eu(ZZI) v Minimax

1. Izberemo Nastavitve > Organizacija > Uredi.

2. V področju Podatki za ZZInet vnesemo uporabniško ime in geslo biz.Box.eu(ZZI) uporabniškega računa.

3. Izberemo Shrani.

S to nastavitvijo se bo povezal račun ZZInet z e-računi v Minimax-u.

 

 

 

Preverjanje uspešnosti(osveževanje) pošiljanja  e-računov 

 

V meniju Poslovanje > Izdani računi >>Izdani e-računi izberemo Osveži.

Na preglednici izdanih računov se nam osveži status poslanih računov, v primeru uspešnega pošiljanja se prikaže simbol ,

v primeru neuspešnega pa .

Klik na simbol odpre zgodovino in prikaže dogodke povezane s samim prenosom.

Več o preverjanju ali je bil e-račun uspešno poslan, preverimo na tej povezavi.