Nastavitve bančnega programa za izvoz izpiskov po standardu ISO XML

Navodilo velja za uporabnike spletnih bank:
Abanka Vipa, Banka Sparkasse, BKS Bank, Factor banka, Hypo Alpe-Adria-Bank, KD Banka, Nova Ljubljanska banka, Poštna banka Slovenije, Probanka, Raiffeisen Banka, SKB banka in UniCredit Banka Slovenija.

Pred PRVIM izvozom izpiskov moramo v bančnem programu določiti parametre za izvoz.

1. V meniju Orodja izberemo Nastavitve.

2. Določimo Tip dokumenta: PPD izpisek.

3. Na seznamu konverterjev za izvoz izberemo »izpisek PPD, XML ISO SEPA«.

4. Kliknemo Izbrani konverter privzet. Podatek se mora prikazati na levi strani.

5. Kliknemo V redu.

Bančni program je pripravljen na izvoz izpiskov v skladu s standardom ISO SEPA XML, ki jih nato uvozimo v Minimax.