Nastavitev izpisov - dobropis

 

Pred urejanjem moramo imeti urejene Splošne nastavitve izpisov.

Nastavitve za tiskanje dobropisov lahko urejamo v Nastavitve   >Nastavitve organizacije  >Izpisi > Nastavitve izpisov,

kjer na enem mestu urejamo izpise za vse listine, lahko pa nastavitve urejamo tudi na samem dobropisu >tako, da se postavite na zavihek

Opis na tiskanju, kjer pri vrsti izpisa izberete ustrezno nastavitev oz. jo dodate s klikom na znak +.

 

 

 Izberemo Uredi.

 

1. Naziv za izbiranje: ime vzorca, ki se prikaže na spustnem seznamu "Vrsta izpisa".

2. Naziv listine: naziv, ki se izpiše na listini (na primer Dobropis)

3. Privzeti tekst: s kljukico označimo vzorec izpisa, ki se privzeto predlaga pri novih računih.

Če izstavljamo dobropis "staremu" kupcu, bo Minimax predlagal vrsto izpisa, ki je bila izbrana na njegovem zadnjem dobropisu.

 

Elementi, ki jih izbiramo iz standardnih nastavitev izpisov

Nastavitve glave

Z Uporabi določimo, kako se bo tiskala glava (prikaz besedila, prikaz slike ali odmik od zgornjega roba, ki smo jih določili na Splošnih nastavitvah izpisov).

Z Upoštevaj določimo, kako se bo tiskala glava na prvi in naslednjih straneh.

 

Nastavitve naslova

Postavitev: določimo stran tiskanja naslovnika. (Odvisno od izbora kuvert z okencem).

 

Nastavitve podpisa

Če izberemo, da se podpis upošteva, potem se na dobavnicah natisne tudi skeniran podpis, ki smo ga določili v splošnih nastavitvah izpisov.

 

Nastavitve noge

Z Uporabi določimo, kako se bo tiskala noga. (Prikaz besedila ali slike, ki smo ju določili na Splošnih nastavitvah izpisov).

Z Upoštevaj določimo, kako se bo tiskala noga na prvi, naslednjih in zadnji strani.

 

Opisi

V Opisu zgoraj določimo, kaj se bo natisnilo med naslovom in vsebino listine.

V Opisu spodaj določimo, kaj se bo natisnilo med vsebino listine in nogo.

 

Drugi podatki

Vključujejo vse podatke, ki se lahko izpišejo na dobropisu.

 

Poleg izpisov, ki jih lahko prevedete v tuji jezik, je možno nastaviti tudi dodatne nastavitve za izpis listine. Posamezno nastavitev vključimo tako, da damo kljukico pri nastavitvi:

Tiskanje šifre artikla

Pri izpisu listine se v vrstici pri nazivu artikla v oklepaju izpiše šifra artikla. Če artikel nima šifre, se šifra ne izpiše.

Tiskanje kode artikla

Pri izpisu listine se v vrstici pri nazivu artikla v oklepaju izpiše koda artikla. Če artikel nima kode, se koda ne izpiše.

Tiskanje zaporedne številke vrstice

Pri izpisu listine so vrstice artiklov oštevilčene z zaporednimi številkami.

Dvovrstični izpis

Pri tej nastavitvi se šifra artikla in koda artikla natisneta pod nazivom artikla, vrstica artikla se natisne v dveh vrsticah.

Tiskanje brez vrstic

Pri tej nastavitvi se vrstice artiklov ne natisnejo, natisne se samo Za plačilo EUR: XXX,XX.

Izpis števila dni do zapadlosti

Pri datumu zapadlosti se dodatno izpiše število dni do zapadlosti.

Kategorije: