Napaka pri oddaji v Edavke - "M02LO' napačnega tipa"

 

Pri oddaji na Edavke javi kritično napako M02LO' napačnega tipa

 

Na mestu '8564' v vrstici '1' je vrednost '0' v elementu 'M02LO' napačnega tipa. Pričakovan tip je 'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/PODO-Common-1.xsd:typeYear'

1. Vmeniju Šifranti > Delavci.

2. Izberemo delavca.

3. Kliknemo Uredi.

4. Na polju Leto osnove, ki je zadnjič delal vnesemo leto osnove.

5.  Kliknemo  Shrani.

Ko imamo urejene podatke v šifrantu delavcev, prekličemo obračunano plačo, ter  ponovno potrdimo.  Program osveži vnešene podatke, kjer vpiše leto osnove.

Kategorije: