Nagrade dijakom in študentom

Podatki v šifrantu Delavci

Dijaka oziroma študenta vnesemo v šifrant delavcev s spodnjimi osnovnimi podatki:

1. Ime in priimek

2. Naslov

3. Država

4. IBAN: številka računa za nakazilo

5. Davčna številka

 

S klikom na polje podatki za osebne prejemke izpolnimo naslednje podatke:

6. Obvezno izberemo Vrsto zaposlitve "Dijak ali študent na obvezni praksi".

7. Zaposlitev od : vnesemo datum začetka obračunavanja nagrade.

8. Vpišemo vrednost bruto nagrade na mesec.

9. Izberemo ustrezen način obračuna prevoza.

Obračun nagrade

Nagrade dijakom in študentom obračunavamo skozi obračun plač.

Izberemo Nova plača.

S klikom na Uredi dopolnimo podatke:

1. Vpišemo poljubni naziv za obračun. 

2. Vnesemo datum izplačila: datum se zapiše na plačilnem nalogu za nakazilo dijaku ali študentu.

3. Vnesemo datum izplačila dajatev: datum se zapiše na plačilnem nalogu za prispevke za zdravstveno zavarovanje in na REK obrazcu.

Izberemo gumb Naprej.

Na seznamu izberemo študenta oziroma dijaka.

Na obračun se prenese:

  • vrednost nagrade (nastavitve delavca),
  • prevoz na delo (nastavitve delavca) in
  • prehrana za celotni mesec.

Vse postavke lahko uredimo s klikom na "delavca" in nato na gumb Uredi.

S klikom na Naprej se nagrada obračuna, preverimo obrazce in obračun potrdimo.

Kaj program naredi?

  • plačilni nalogi za izplačilo nagrade, prevoz in prehrano ter prispevek za zdravstveno zavarovanje.
  • REK1a obrazec za neposredno oddajo v sistem eDavki (in datoteka xml za uvoz).
  • knjigovodska temeljnica z vsemi ustreznimi vknjižbami v glavno knjigo.
  • listine za dijaka oziroma študenta in arhiv podjetja.