Nadomestila (dopust, boleznine) iz povprečja

 

Pri obračunu plač imamo možnost obračuna nadomestil iz povprečja plač prejšnjih mesecev.

 

  • Na Obračunu plače (1. korak) lahko vpišemo število mesecev, iz katerih se računa povprečje.
  • Če polje pustimo prazno, oziroma vpišemo »0«, se pri obračunu plač upoštevajo podatki, ki jih imamo sicer na nastavitvah plač.

 

 

Kaj program pripravi?

Program bo na podlagi vnosa podatkov na prvem koraku obračuna, ustrezno pripravil obračun boleznine oziroma refundacije.