Nabavna cena mora imeti pozitivno vrednost

 

Nabavna cena mora imeti pozitivno vrednost

Pri vnosu prejma, program javi opozorilo Nabavna cena mora imeti pozitivno vrednost.

Najprej izberemo v maloprodaji gumb Knjiženje, da se ovrednoti zaloga.

Zatem bo možno ustrezno potrditi prejem.

Kategorije: