Na vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo se mi ne prikaže polje za vnos osnovnega sredstva

 

 

Pri vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo se lahko zgodi, da nam program ne prikaže polje za vnos želenega osnovnega sredstva. V opisanem primeru je potrebno slediti priloženemu navodilu.

 

1. Preverimo nastavitve izbranega odhodka na prejetem računu.

Odhodek mora imeti v polju Povezava izbrano Osnovno sredstvo (oziroma nepremičnina).

 

2. Preverimo, če imamo aktiviran modul Osnovna sredstva.

Izberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

Če se prikaže ekran "Začetek obdelave osnovnih sredstev", pomeni, da modul še ni bil aktiviran.

Izberemo, če želimo prepisati amortizacijske skupine iz druge vaše organizacije ali iz sistema Minimax in kliknemo na gumb "Prepiši amortizacijske skupine".

 

Kaj program naredi?

Na prejetem računu bi se moralo ob izbiri ustreznega odhodka in aktiviranim modulom Osnovna sredstva prikazati polje za vnos posameznega osnovnega sredstva.

Kategorije: