Na potnih nalogih se ne pripravijo plačilni nalogi

 

Pri knjiženju potnih nalogov se plačilni nalogi ne pripravijo avtomatično. Obveznost do delavcev se knjiži na konto 2850 (oziroma na konto, ki je določen v šifrantu Avtomatični konti).

Če v šifrantu Konti za ta konto označimo »Delavec je obvezen vnos«, potem se bodo obveznosti knjižile po posameznih delavcih.

Kaj program naredi?

V kolikor uredimo opisano nastavitev konta, se plačilni nalogi avtomatsko pripravijo za vsakega delavca posebej znotraj menija "Banka" -> "Plačilni nalogi" -> "Obveznost do delavcev". 

 

Kategorije: