Na kakšen način lahko zaprem prejeti račun, ki ga je že plačal zasebnik, pri vnosu pa je bilo po pomoti označeno, da plačilni nalog ni potreben?

 

Primer:

Obveznost do dobavitelja smo knjižili na konto 2200, dejansko pa želimo urediti knjižbo na konto 9190 - obveznost do zasebnika.

Če obračun DDV-ja za obdobje, na katerega se nanaša račun, še ni bil potrjen:

  • Prejeti račun popravimo tako, da v modulu Prejeti računi ta račun prekličemo, kliknemo na urejanje računa in spremenimo način plačila na »Že plačal zasebnik«.
  • Pripravila se bo nova temeljnica s knjiženjem obveznosti na konto 9190.

 

Če je obračun DDV-ja za obdobje, na katerega se nanaša račun, že potrjen in ga ne želite ali ne morete preklicati:

  • Potem lahko popravimo temeljnico prejetega računa v Dvostavnem knjigovodstvu. Povezavo do nje najdemo tudi na pogledu tega prejetega računa.
  • Na temeljnici kliknemo na Uredi in izberemo vrstico, na kateri je knjižena obveznost do dobavitelja na konto 2200.

Vnesemo konto 9190 in zapis Shranimo. Obveznost lahko zapremo kot običajno.

Kategorije: