Na izpisku se staro in novo stanje ne prikažeta pravilno.

 

Podatek o stanju se sproti izračunava glede na podatke iz temeljnic izpiskov - in to stanje se prikaže na potrjenem izpisku.

Preverite sledeče:

1. Vsak TRR mora imeti določen svoj konto knjiženja.

  • Če konto ni določen, program ne more prikazati starega stanja, ki ga sicer izračunava iz knjižb bančnega izpiska za konto, ki je določen (oziroma v tem primeru ni določen) za ta TRR.
  • Če ima več TRR določen isti konto, velja podatek za stanje na kontu za vse TRR, ki imajo določen ta konto in ne samo za TRR, ki ga trenutno knjižimo.
  • Konte knjiženja za posamezne TRR določamo v Nastavitvah > TRR organizacije.

 

2. Za pravilno stanje vmes ne sme biti osnutkov izpiskov. Vsi izpiski morajo biti potrjeni.

Stanje se izračunava samodejno iz knjižb na kontu, torej na podlagi potrjenih izpiskov, ki imajo knjižene temeljnice. Če so med izpiski vmes tudi osnutki, se končno stanje ne ujema s stanjem, zapisanim na bančnem izpisku, ki ga prejmemo od banke.

 

 

Kategorije: