"Minimax vam ne more prikazati želene strani zaradi nezadostnih pravic"

 

 

Pri delu s programom se pojavi obvestilo "Ups! Minimax vam ne more prikazati želene strani  zaradi nezadostnih pravic" v primeru, ko imamo omejene pravice za obdelovanje podatkov ali pa v primeru, ko imamo izbran paket licenc, ki ne zajema podatkov, katere želimo obdelovati. 

To lahko uredi administrator plačnika na vstopni strani programa Minimax na polju  Moj profil, kjer spremeni pravice na uporabniku ali paket licenc.