Masovno urejanje lastnosti kontov

 

V meniju Šifranti > Konti, je omogočeno masovno urejanje lastnosti kontov.

Masovno urejanje je namenjeno enostavnemu spreminjanju lastnosti večji skupini kontov(primer: dodajanje analitike kot obveznega podatka na razredu stroškov)

Masovno urejanje lastnosti kontov pričnete z izbiro zapisa Masovne obdelave >izbira akcije >urejanje

Z izbiro pričetka urejanja kontov, se odpre orodje za masovno urejanje, ki je oblikovano po korakih:

1. Izbor vrstic

2. Pregled izbranih vrstic

3. Vnos podatkov in potrditev

4. Izvajanje in poročilo

 

Izbor vrstic

Na prvem koraku iščemo konte v preglednici, pomagamo si lahko tudi z naprednim iskanjem, ter označujemo konte, na katerih želimo izvesti skupno spremembo.

Po izboru kontov nadaljujemo na naslednji korak z izbiro gumba Naprej.

 

Pregled izbranih vrstic

Na drugem koraku se nam prikažejo samo izbrani konti za obdelavo. Poljubne izbrane konte lahko "odznačimo" v kolikor jih ne želimo zajeti v obdelavo.

Po pregledu kontov nadaljujemo na naslednji korak z izbiro gumba Naprej.

 

Vnos podatkov in potrditev

Na tretjem koraku določamo spremembe lastnosti izbranih kontov:

  • Nastavitve za analitiko
  • Nastavitve za delavca
  • Nastavitve za stranko
  • Nastavitve o davčni nepriznanosti
  • Nastavitve o uporabi konta

 

Po izbiri gumba Naprej na tretjem koraku, se spremembe na kontih izvedejo in pripravi se poročilo o izvedenih spremembah.

Kategorije: