Masovno urejanje artiklov

 

V programu Minimax imamo možnost masovnega urejanja artiklov, lahko jih masovno pobrišemo ali masovno urejamo ( spreminjamo nastavitve za vnos serijskih številk in serij ).

1. V meniju  Šifranti > artikli > masovne obdelave > izberemo "akcijo" brisanje ali urejanje artiklov.

2. V primeru izbire gumba brisanje artiklov, se pomaknemo na naslednji korak z gumbom Naprej, z dodajanjem kljukic izberemo želene artikle, se pomaknemo na pregled izbranih vrstic ter v zadnjem koraku se brisanje izbranih artiklov izvede.

3. V primeru izbire gumba urejanje artiklov, se pomaknemo na naslednji korak z gumbom Naprej, z dodajanjem kljukic izberemo želene artikle, na tretjem koraku se nam izpiše pregled izbranih vrstic kjer urejamo podatke:

  • Merska enota
  • Blagovna skupina
  • Tip artikla
  • Stopnja DDV
  •  vnos serijskih številk in serij
  • se oz. se ne uporabljajo
  •  ter podatke za knjiženje (konte prihodka na domačem, EU  in tujem trgu ter konto zalog)

 

Na zadnjem koraku, program izpiše poročilo o obdelanih artiklih, obvesti nas tudi o morebitnih napačnih ter neobdelanih artiklih.

Kategorije: