Masovno urejanje izdanih računov (izstavljanje, preklic, tiskanje, brisanje,formiranje ponavljajočih računov)

 

V programu lahko masovno izstavljamo, preklicujemo izstavljene izdane račune, tiskamo, brišemo, formiramo ponavljajoče račune.

Davčno potrjene račune lahko tiskamo le posamično.

 

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Izdani računi

2. V opravilni vrstici izberemo zapis Masovne obdelave in izbiramo med naslednjimi akcijami:

  • Izstavljanje

- Izstavili se bodo osnutki izdanih računov, ki so ustrezno izpolnjeni, imajo vsaj eno vrstico in niso označeni kot gotovinski računi.

 

  • Preklic izstavitve

- izberemo naprej, označimo potrjeni račun -> izberemo naprej, račun dobi status osnutka

 

  • Tiskanje (Gotovinski računi se ne bodo tiskali)

- izberemo naprej, na tem koraku imamo možnost poljubne izbire filtrov za tiskanje: Kupec, Naslovnik, Analitika, Denarna enota, Številčenje, Številka računa (od -do), Datum, Ponavljajoči račun.

- izberemo naprej, možnost izbire imamo> - Računi, za katere so bili pripravljeni e-računi naj se ne tiskajo

 

  • Brisanje - Brišejo se označeni osnutki

 

  • Formiranje ponavljajočih računov - izberemo naprej, označimo ponavljajoče račune, vpišemo; datume računa, datuma zapadosti, datuma opravljanja, opis zgoraj, izberemo naprej, pripravijo se nam osnutki računov.

 

Tiskanje program izvede v masovnih obdelavah. Počakamo do konca obdelave , sicer se izvajanje tiskanja prekine in moramo postopek ponoviti.