Masovne obdelave blagajniških dokumentov

 

V Blagajni lahko masovno tiskamo, bišemo, preklicujemo potrjene dnevnike in potrjujemo osnutke dnevnikov blagajniške dnevnike, prejemke in izdatke za obdobje.

1. V meniju Poslovanje > Blagajna izberemo > Masovne obdelave:

2. Iz nabora akcij:

  • če smo izbrali > Brisanje > program prikaže dnevnike, ki so v osnutku, te lahko brišemo.
  • če smo izbrali > Potrjevanje > program prikaže dnevnike, ki so v osnutku, te lahko potrdimo.
  • če smo izbrali > Preklic potrditve > program prikaže dnevnike, ki so potrjeni , te lahko prekličemo.
  • če smo izbrali > Tiskanje dnevnikov  ali/in  Tiskanje prejemkov/ izdatkov, določimo lahko ločeno tiskanje dnevnikov ter prejemkov/izdatkov

 

3. Na drugem koraku imamo možnost omejitve po datumu (lahko pustimo prazno polje) in dodamo kljukico pred dnevniki, ki jih želimo urejati.

4. S klikom na Naprej > V redu program :

- briše dnevnike

- potrdi dnevnike

- prekliče dnevnike v osnutek

- pripravi dokument z vsebino dnevnikov, prejemkov/izdatkov za izbrano obdobje v odloženih delih, kjer jih nato natisnete.

 

 

Kategorije: