Maloprodaja - masovne obdelave

 

V programu Minimax imamo možnost masovnega urejanja prometov v Maloprodaji.

1. V meniju Poslovanje > Maloprodaja.

2. Izberemo Masovne obdelave

3. Na prvem koraku Izbor Akcije izberemo "akcijo":

 • Brisanje
 • Potrejevanje
 • Preklicevanje
 • Tiskanje

 

4. Klinemo Naprej.

5. Na drugem koraku Izbor vrstic lahko poljubno določimo podatke , ki bomo urejali :

 • Vrsto prometa
 • Datum od-do
 • Številko prometa
 • Veza
 • Stranka
 • Blago od dobavitelja
 • Začetno stanje
 • Inventura
 • Lahko tudi odkljukamo polje pred prometom katerega bomo urejali.

Izberemo Najdi.

6. Kliknemo Naprej na tretji korak Pregled izbranih vrstic kjer program prikaže podatke, kateri bodo obdelani.

7. Na zadnjem koraku Izvajanje in poročilo s klikom Naprej  program izvede "akcijo", katero smo izbrali na prvem koraku (program prekliče promet v osnutek, briše promet, potrdi promet, ki je v osnutku, pripravi podatke za tiskanje prometa -prejemi).

 

Kategorije: