M4

 

Vnos in priprava podatkov znotraj obrazca M4

Minimax omogoča enostavno pripravo podatkov za poročanje o plačah oziroma osnovah, nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih, ki jih v elektronski obliki oddajamo na ZPIZ.  Osnova za pripravo podatkov so plače v izbranem obračunskem letu in se za vse delavce samodejno prenesejo. Podatke lahko tudi urejamo in ročno vnašamo. Program samodejno pripravi M4 datoteko, ki jo prenesemo v spletno aplikacijo ZPIZ-a

Obrazec M4/M8 lahko oddamo le elektronsko, zato se bo pripravil v datoteki xml, ki jo potem uvozimo na spletni strani ZPIZ-a.

Osnova za pripravo podatkov so plače v izbranem obračunskem letu.

Pred obdelavo podatkov je potrebno preveriti, če imamo v Nastavitvah organizacije vpisano šifro ZPIZ. Ta se bo samodejno prenesla na vse delavce, če je že bila vpisana.

  • Če šifro vpišemo naknadno, jo morate vpisati v šifrant delavcev za vsakega delavca posebej!
  • Če šifra na delavcu ni vpisana, se bo pripravila prazna datoteka xml!

 

Podatke za oddajo podatkov na ZPIZ na obrazcu M4/M8 pripravimo v meniju Plače > M4.

Prenos podatkov iz plač

1. Na spustnem seznamu izberemo ustrezno leto za poročanje in kliknemo Najdi.

2. Kliknemo Prenos iz plač.

3. Vpišemo fond ur za leto poročanja.

4. Kliknemo Shrani.

Če na kakšnem delavcu ni vpisanih zahtevanih osnovnih podatkov, program izpiše obvestilo, kateri podatek je pomankljiv, s povezavo na delavca, kjer lahko takoj dopolnimo šifrant.

Po vnosu manjkajočega podatka kliknemo na Shrani, in s tem se podatki prenesejo. 

Če je prenos iz plač bil že kdaj narejen, program izpiše opozorilo.

S klikom na DA, se podatki prenesejo na novo.

Prenesejo se podatki o plačah za vse dalavce.

 

Ročni vnos in spreminjanje podatkov

S klikom na gumb Nov lahko dodamo delavca.
Delavca nato izberemo na spustnem seznamu, vpišemo dobo zavarovanja Od in Do ter ostale podatke za M4 od zneskov do ur in letne osnove za nadomestila.

Na že prikazanih delavcih lahko s klikom na ime delavca popravljamo in dopolnjujemo podatke.
Podatke lahko urejamo s klikom na Uredi, lahko pa jih v celoti izbrišemo z Briši.

Pozor: Leto osnove za refundacijo je eno leto manjši od leta, za katerega pripravljamo M4.
Podatke moramo popraviti pri delavcih, ki so bili dlje časa na bolniški, torej če imajo dve različni osnovi.

Priprava datoteke na prenos na ZPIZPodatke pripravimo tako, da kliknemo na Datoteka in vpišemo v polja registrsko številko organizacije:  
 

Obe številki sta enaki, razen če oddajamo podatke za svoje enote. Kliknemo Potrdi in pripravi se datoteka, ki jo shranimo s klikom na Shrani.

 

Oddaja podatkov na ZPIZ

Shranjeno datoteko prenesemo v spletno aplikacijo ZPIZ-a. Obvestila zaposlenim pripravimo s klikom na gumb Tiskanje obvestil delavcem. Program pripravi izpis na ekran v pdf obliki, ki ga lahko shranimo ali takoj natisnemo. 

 

Nasvet

Za vsebinska navodila in možnosti oddaje si lahko preberemo navodila ZPIZ, ki jih dobimo na njihovih spletnih straneh -> http://www.zpiz.si

Kategorije: