Letne obdelave - normiranci

 

V primeru, da ugotavljamo davčno osnovo kot NORMIRANCI - po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, pri davčnem obračunu izberemo način ugotavljanja davčne osnove:

 

1. Izberemo meni > Knjigovodstvo > Letne obdelave.

2. Kliknemo na poslovno leto, za katerega želimo pripraviti davčni obračun.

3. Izvedemo vse korake do obdelave za davčno upravo.

4. Pri zapisu način ugotavljanja davčne osnove dodamo kljukico pri normirani.

5. Pošljemo podatke na davčno upravo oziroma jih shranimo na računalnik ter naknadno oddamo.

 

 

Program na podlagi nastavitev pripravi dokument - davčni obračun, ki ga pošljemo na portla na eDavki, kjer ga dokončno uredimo ter oddamo.

 

 

6. Pri koraku Knjiženje poslovnega rezultata: ko zaključimo z urejanjem podatkov davčnega obračuna na eDavkih, nadaljujemo z zaključevanjem v Minimaxu. Izberemo Izvedi knjiženje poslovnega rezultata in označimo dobiček oziroma izguba.

 

7. V primeru vnosa dobička:

V polje Davek od dobička znaša > vnesemo znesek, ki ga prepišemo iz davčnega obračuna.

V polje Že plačan davek za določeno leto > vpišemo znesek in program na podlagi tega pripravi plačilne naloge za plačilo akontacij. Izberemo > Potrdi.

 

8. V primeru izgube:

V primeru, da izberemo pri poslovnem rezultatu > Izguba, bo program pripravil temeljnico poslovnega rezultata.

 

9. Izvedi otvoritev leta: program pripravi otvoritveno temeljnico za novo poslovno leto. Pripravljena temeljnica je avtomatična, to pomeni, da je ne moremo urejati.

V primeru, da nam podatki v otvoritveni temeljnici ne ustrezajo in želimo izvesti določene popravke, imamo na razpolago dve možnosti:

  • OTV temeljnico, ki jo program pripravi kopiramo v storno in naredimo novo temeljnico. Ker bomo z novo temeljnico popravljali otvoritveno temeljnico, moramo izbrati vrsto temeljnice OTV. Knjižbe OTV temeljnice v bruto bilanci predstavljajo otvoritveno stanje in ne predstavljajo prometa v tekočem letu.
  • Se vrnemo nazaj v staro poslovno leto. Prekličemo korake letnih obdelav (vse avtomatično pripravljene temeljnice se pobrišejo), naredimo popravke v prejšnjem letu in ponovimo vse korake za prehod v novo leto.

 

 

 

 

 

Kategorije: