Kupec vrne izdano blago (negativna izdaja)

 

Če nam kupec vrne artikle, jih na zalogo vnesemo na dva načina:

Izstavimo dobropis, program samodejno pripravi negativno izdajo.

Vnesemo izdajo z negativnimi količinami vrnjenih artiklov.

 

 

 Izstavimo dobropis, program samodejno pripravi negativno izdajo

 

1. V nastavitvah organizacije dodamo kljukico pri zapisu Razbremenitev zalog neposredno z računom

2. Izstavimo dobropis .

3. Po potrditvi dobropisa, program pripravi promet v zalogah - Negativno Izdajo.

V tem primeru ni potreben ročen vnos prometa v zalogah, ker program samodejno pripravi izdajo.

 

 

 Vnesemo izdajo z negativnimi količinami vrnjenih artiklov

Vnesemo lahko:

  • novo izdajo ali
  • poiščemo "originalno" izdajo kupcu ter kliknemo na Kopiranje v izdajo, pri čemer se prenesejo vsi podatki in popravimo samo podatke na vrsticah.

1. Vse podatke vnesemo enako kot na običajni izdaji, razen:

  • za vrnjene artikle vnesemo negativne količine in
  • vračilo povežemo na prvotno izdajo tega blaga (polje se prikaže, ko vnesemo negativno količino za določen artikel).

Na vračilu (storno izdaji) se lahko povežemo na več originalnih izdaj.

  • Povezave na prvotno izdajo ni samo v primeru, da je bila izdaja v preteklem poslovnem letu ali pa v prejšnjem programu.

V tem primeru vnesemo tudi negativno vrednost artiklov.

 

2.Kliknemo na gumb Shrani (na vrstici.)

3. Nato kliknemo na Potrdi.

4. Če smo kupcu že izdali račun za artikle, ki jih je vrnil, moramo izdati še dobropis.

 

Izberemo lahko, kakšne cene naj program upošteva:

  • Iz cenika – program artiklom določi cene glede na podatke v šifrantu artiklov
  • Iz izdaje – program artiklom določi cene glede na podatke v izdaji

S klikom na Potrdi se pripravi osnutek dobropisa.

 

Kategorije: